ประชากรของเกาะลันตา

  Svenska Thai English  
 

วิถีชีวิตผู้คนเกาะลันตา

เกาะลันตา มีกาผสมผสานกันหลายเชื้อชาติ โดยมี ชาวเล หรือ ชาวไทยใหม่ กลุ่มชาติแรกที่เข้ามาอาศัยในเกาะลันตา , กลุ่มชาวไทยมุสลิม, และกลุ่มชาวไทย-จีน การอาศัยอยู่ร่วมกันในลักษณะนี้ มีความเป็นมานับร้อยปีแล้ว โดยที่ยังคงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และสามัคคีกัน นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ

กลุ่มชาวเล หรือชาวไทยใหม่ เป็นกลุ่มคนชาติแรกที่มาอาศัยในเกาะลันตา เป็นกลุ่มที่นับถือและเชื่อในภูติผีปิศาจ และผีบรรพบุรุษ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ในเรื่องการดำเนินชีวิต และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและพึ่งพากับธรรมชาติ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมง

ชาวไทยจีนและไทยมุสลิม มีการเข้ามาอาศัยในช่วงที่เกาะลันตาเป็นสถานที่พักหลบลมมรสุม ในยุคการค้าสำเภา หลังจากนั้น จึงมีการเข้ามาตั้งหลักแหล่ง ค้าขายและทำมาหากิน จวบปัจจุบัน . การอาศัยอยู่ร่วมกันของกลุ่มคน 3 กลุ่ม ตั้งแต่อดีตกาล ได้ก่อให้เกิดความกลมกลืนและความรักใคร่ พึ่งพาซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่า ในขณะนี้ เกาะลันตา ได้แปรเปลี่ยนเป็นเกาะแห่งการท่องเที่ยวไปแล้วก็ตาม แต่ภาพของความร่วมมือร่วมใจ และความสามัคคีกัน ยังเป็นภาพที่เรายังได้พบเจออยู่สม่ำเสมอจาการจับมือร่วมงานจากผู้นำชุมชนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 3 กลุ่มชุมชน เพื่อการทำให้เกาะลันตา เป็นเกาะที่สงบ น่าอยู่ ตลอดไป

การรวมพลเมื่อครั้งเหตุการณ์หลังสึนามิ

ภาพถ่ายผู้คนบนเกาะลันตา

ชาวเลหรือชาวไทยใหม่

เกาะลันตา โลกของชาวเล

ชนเผ่าเร่ร่อน หรือ ชาวไทยใหม่ หรือ ชาวเล เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเกาะลันตามายาวนานกว่า 500 ปีมาแล้วโดยมีภาษาพูดเป็นของตัวเอง เคารพและนับถือในผีบรรพบุรุษ และนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติ ทั้งป่าเขา ทะเล และสัตว์บางชนิด โดยปกติ ชาวเล จะมาจาก คาบสมุทรอินโดจีน และล่องอาศัยอยู่บนเรือ หาปลาและสัตว์ทะเลยังชีพ

ในปัจจุบันนี้ ชาวเลนิยมเข้ามาตั้งหลักแหล่ง ในเกาะต่างๆของประเทศไทย แต่ยังคงยึดอาชีพทำการประมงอย่างเช่นอดีต ชาวเลที่อาศัยอยู่ในเกาะลันตา เราเรียกกลุ่มนี้ว่า “อูรัก ลาโว้ย” เช่นเดียวกับที่หลายๆคนเคยได้ยินชาวเล กลุ่มมอร์แกน ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่เกาะสุรินทร์ และหมูเกาะพังงา เป็นต้น

ปัจจุบันชาวเล อาศัยอยู่ในเกาะลันตาในพื้นที่ บ้านสังกาอู้ หรือที่รู้จักกันว่า Sea Gypsy House โดยยังคงธรรมเนียมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่าเอาไว้ อาทิ บทเพลงร็องแง็ง และพิธีลอยเล เขเรือ เป็นต้น

 

ร็องแง็ง บทเพลงผสานจากท้องทะเล

ร็องแง็ง เป็นการรำที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมยุโรปละเอเชียเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยเครื่องคนตรีไวโอลิน(ซอ)ของฝรั่ง, รำมะนาของอาหรับ, ฆ้องของจีน, รวมกันในทเพลง “ ปันตุน ” ในภาษามลายู

ร็องแง็ง เข้าสู่เกาะลันตาเป็นแห่งแรกในฝั่งทะเลตะวันตก โดยคนเดินทางชาวมลายู ชื่อ “โต๊ะบูกาเส็ม” ซึ่งเป็นนักดนตรีสีซอมาจากเมืองปีนัง และได้มาเผยแพร่ให้กับชาวเลในเกาะลันตา จากนั้น มีการไปฝึกท่ารำและได้ถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลัง จวบจนปัจจุบันนี้ ร็องแง็งจะ นิยมร้องและรำในพิธีการสำคัญของชาวเล เช่น “พิธีลอยเล เขเรือ”เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน บทเพลงเก่าแก่เหล่านี้ กำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลาและยุคสมัย จึงมาถ่ายทอดให้กับเด็กรุ่นใหม่และไว้สำหรับออกงานพิธีสำคัญ เพื่อแสดงให้ผู้หลักผู้ใหญ่และแขกนักท่องเที่ยวได้ชมกันทั่วไป

ปัจจุบันบทเพลงร็องแง็ง ของกลุ่มชาวไทยใหม่หรือชาวเล ในเกาะลันตา ยังมีอยู่ในชุมชนบ้านสังกาอู้ ร่วมสืบทอดอยู่ และากวันเวลาที่ร็องแง็ง เข้าสู่เกาะลันตาจนถึงบัดนี้ นับรวมเวลาไม่ต่ำกว่า 100 ปีเช่นกัน

© Copyright 2008 Koh Lanta Island. All rights reserved.