เทศกาลรื่นเริงประจำปีเกาะลันตา

  Svenska Thai English  
 

เทศกาล ลานตา ลันตา

เทศกาลท่องเที่ยวในเกาะลันตา – เทศกาล ลานตา ลันตา-

 

ประเพณีและวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่แตกต่างกัน ได้รวมความเป็นหนึ่งเดียวใจเดียว ปลูกสร้างความรู้รักสามัคคี ให้ผู้คนแม้จะต่างเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อ ได้สะท้อนให้เราได้เห็นอย่างชัดเจน ในงานเทศกาลประจำปีเกาะลันตา “เทศกาลลานตา ลันตา”

แม้จะมาจากต่างถิ่น กำเนิดมาจากต่างแดน นับถือและเคารพในสิ่งที่แตกต่าง แต่ในงานลานตา ลันตา เราจะได้พบแต่ความรื่นเริง รอยยิ้ม และความสนุกสนานของนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในเกาะลันตา ด้วยเพราะงานนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านและผู้ประกอบการในเกาะลันตา ที่ต้องการให้มีงานเทศกาลที่สื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในภาคใต้และภูมิภาคอื่นๆ

งานเทศกาลลานตา ลันตา จะจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม สถานที่จัดจะอยู่ที่ชุมชนเก่าเกาะลันตา บ้านสังกาอู้ เพราะที่ตรงนี้ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากว่า 100 ปี สถานที่บ้านเรือนยังคงสถาปัตย์แบบบ้านจีนโบราณ และใกล้กันนั้น จะเป็นชุมชนของชาวเล หรือ ชาวไทยใหม่ ซึ่งถือเป็นชุมชนแรกที่เข้ามาอาศัยในเกาะลันตา นักท่องเที่ยวจะได้ชมการรำร็องแง็ง จากกลุ่มชาวเลหรือชาวไทยใหม่ ซึ่งเป็นการรำที่ผสมผสานเข้าด้วยกันกับวัฒนธรรมยุโรปและเอเชีย โดยใช้ภาษามลายู เป็นภาษาร้อง

ในงานลานตา ลันตา นอกจากการแสดงพื้นบ้านทางภาคใต้แล้ว ยังมีการแสดงบนเวที ซึ่งจะเป็นการแสดงของวงดนตรีสากล, การเริงระบำแบบภาคกลาง และการดนตรีเร็กเก้จากศิลปินคุณภาพ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ฟังแนวดนตรี่ผสานจากเครื่องดนตรีตะวันตก และเครื่องดนตรีตะวันออกจากวงอัสลี มาลา . ในส่วนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคนที่เข้ามาเที่ยวในงาน จะมีการออกร้านจากร้านค้า บาร์ และโรมแรมชื่อดังในเกาะ ในราคาถูก ซึ่งจะมีการจัดร้านให้สอดคล้องกับแนวคิดของงานคือ เป็นงานเพื่อสื่อถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนเกาะลันตา และที่ขาดไม่ได้และเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆเป็นอย่างมากคือ การแสดงละครใบ้, ละคนหุ่น, สอนวิชาวาดเขียน ให้เด็กๆในงานได้ชม ตลอดตามถนนทางเดิน อันได้ประดับประดาไปด้วยโคมไฟจีนหลากสีตามแนวถนนสายนี้

 

พิธีลอยเล เขเรือ หรือ พิธีลอยเรือ

ดนตรีพื้นบ้านจากคนท้องถิ่นค่ำคืนที่เสียงกลองก้องหาดด้วยฝีมือโต๊ะหมอ แห่งหมูบ้านชาวเลในเกาะลันตา ทำให้เราได้รู้ถึงพิธีการอันสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของชาวเลว่า ได้มาถึงแล้วนั่นคือ พิธีลอยเล เขเรือ หรือ พิธีลอยเรือ ซึ่งจะมีขึ้นในเดือน 6 และเดือน 11 ของทุกปีเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ ขอความสงบสุขมาสู่หมู่บ้าน และส่งวิญญาณบรรพบุรุษ ไปสู่ที่สิงสถิตอันไกลโพ้น ซึ่งชาวเล เรียกกันว่า “ ฆูหนิงฌึไร”

ชาวเลเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของทางภาคใต้ใช้ชีวิตเร่ร่อน อยู่ตามเกาะแก่งและชายทะเล การแห่เรือของชาวเลเรียกรวมๆว่า “ โอลังลาอุต” ซึ่งแปลว่า คนทะเล หรือบางคนเรียกว่า ยิปซีทะเล (Sea Gypsy) หรือชาวไทยใหม่ แต่กลุ่มชาวเลที่อาศัยในเกาะลันตานั้น เราเรียกกลุ่มนี้ว่า “ อูรักลาโว้ย”

ชาวเล ไม่นับถือศาสนา แต่นับถือผีบรรพบุรุษแลผีที่สถิตตามต้นไม้ป่าเขาและท้องทะเล ไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่า ชาวเลอาศัยอยู่บนเกาะลันตามาตั้งแต่เมือไหร่ เพราะเป็นชนเผ่าเร่ร่อน เมื่อครั้งคริสตศตวรรษ ที่ 15 ได้มีพ่อค้าอาหรับและมลายูมาค้าขายทางทะเล ก็เจอกับชนเผ่าชาวเลอาศัยอยู่ก่อนแล้ว ปัจจุบัน ชาวเลหรือชาวไทยใหม่ได้ได้ขึ้นอาศัยอยู่บนบก และในเกาะลันตา มีกลุ่มชาวเลอาศัยออยู่ที่หมู่บ้านสังกาอู้ บ้านแหลมคอกวางและ บ้านศาลาด่าน

วิถีของชาวเลเป็นชนเผ่าที่รักสงบ และยังคงทำอาชีพอยู่เช่นดังอดีต พิธีลอยเรือจึงเป็นพิธีกรรมที่สำคัญยิ่งของชาวเลและคนเกาะลันตา

การอาศัยโดยพึ่งพิงธรรมชาติและให้ความเชื่อเคารพไม่ดูหมิ่น และทำลายธรรมชาติ เป็นวิถีที่ชาวเลยึดมั่น และปฏิบัติสืบมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

ประมวลภาพถ่ายจาก งานลานตา ลันตา ครั้งที่ 5 วันที่ 2-4 มีนาคม 2550

© Copyright 2008 Koh Lanta Island. All rights reserved.